JavaScript - přehled funkcí

Přehled JavaScript funkcí pro ovládání hovoru na ústředně mluv.cz

Objekt call

Reprezentuje aktuální hovor a má následující vlastnosti a funkce:

Název vlastnosti / funkce Popis
from z jakého čísla je příchozí hovor
to na jaké číslo se volá
external true pokud se jedná o hovor mimo ústřednu, volání na pevnou linku, false pokud je hovor z některé z poboček ústředny
ring(musicName) Signalizuje volajícímu, že hovor na druhé straně "zvoní"

musicName - nepovinné, pokud se má zvonění oznámit melodií, zadejte název předem nahrané melodie, true přehraje výchozí melodii, false nebo nezadání parametru přehraje klasické túút ... túút :)
answer() zvedne příchozí hovor
on(event, function)
  nebo
addEventListener(event, function)
umožní navázat funkci na různé události, například:

dtmf: stisky kláves, při stisku klávesy zavolá funkci a předá stisknutou klávesu
hangup: zavolá funkci při ukončení hovoru

event - název události
function - funkce, která se má při události zavolat
play(recordingName, options) synchronně přehraje zvolenou nahrávku, je možné zadat klávesy, které přehrávání ukončí, nebo klávesy, na které se bude čekat před pokračováním. Vhodné například i pro přehrání nabídky uživateli a počkání na vstup.

recordingName - název nahrávky
options (nepovinné) - objekt klíč / hodnota s dodatečnými parametry:
waitForInput: výchozí false - pouze přehraje nahrávku, true čeká na vstup od uživatele a vrátí ho
maxDigits: maximální počet stisknutých kláves, který se považuje za vstup, např.: 2 (výchozí neomezeně do stisknutí klávesy #)
timeout: jak dlouho čekat (v sekundách), jestli uživatel něco zadá, výchozí neomezeně
waitBeforeInput: výchozí false, určí, zda je se berou v potaz stisknuté klávesy během přehrávání nahrávky
replayOnInvalidInput: výchozí false, přehraje nahrávku opakovaně, pokud uživatel nezadá správnou kombinaci kláves
record(options) options (nepovinné) - objekt klíč / hodnota s dodatečnými parametry:
recordingName: název nahrávky, výchozí hodnota je "Nahrávka - datum, čas", pokud nahrávka se stejným jménem existuje, je přepsána
beep: výchozí false, přehraje pípnutí před začátkem nahrávání
duration: výchozí neomezeně, počet sekund, po které se má nahrávat
sendToUrl: po dokončení odešle nahrávku na zvolenou URL adresu (POST požadavek). Na vyzkoušení doporučujeme například službu http://requestb.in
deleteAfterSending: výchozí false, určí, zda se má nahrávka smazat po odeslání na zvolené URL
transfer(extensions, options) extensions - číslo pobočky ústředny nebo jakékoliv jiné telefonní číslo (v mezinárodním formátu) na které se má hovor přepojit, lze zadat pole několika čísel, hovor se spojí s číslem, které odpoví jako první
options (nepovinné) - objekt klíč / hodnota s dodatečnými parametry:
music nebo moh: výchozí false, určí zda přehrát hudbu místo klasického tónu vyzvánění

Po dokončení vrací stav hovoru: "answered" - hovor proběhl, "failed" - hovor selhal, "cancelled" - hovor byl zrušen, "busy" - obsazeno, "unanswered" - nikdo na hovor neodpověděl
sleep(seconds) zastaví běh skriptu na zadaný počet sekund
hangup() zavěsí, ukončí aktuální hovor

 

Zaujala vás ústředna v cloudu ? Zeptejte se nás na cokoliv, rádi Vám poradíme! Kontakt   neboZavolejte mi

mluv.cz - Máme si co říct.